Паспорт автоклава АК33
Паспорт на прокладку
Решение о сертификации автоклава АК33
Этикетка автоклава АК33